michielpost.nl

Ethereum smart contract development

09-10-2020

Mijn ervaring met het ontwikkelen van een smart contract op de Ethereum blockchain.

Er is een mooie online IDE om Ethereum smart contracts te maken.
https://remix.ethereum.org/

Ik ben begonnen met een simpele hello world:
https://www.geeksforgeeks.org/hello-world-smart-contract-in-remix-ide/

Toen een echte deploy naar het Kovan Testnetwerk via de MetaMask browser extensie.
Hier kan je gratis testnet ETH krijgen: https://faucet.kovan.network/

Handleiding om een eigen token te maken:
https://enlight.nyc/projects/ethereum-token

Toen OpenZeppelin ontdekt, die bieden allerlei standaard contracten aan, waar je makkelijk van kan overerven:
https://openzeppelin.com/contracts/

Code voor een eigen token is dan nog maar een paar regels. Hier maak ik mijn eigen Token met de naam Test en TST als symbool.

pragma solidity ^0.6.0;

import "https://raw.githubusercontent.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/master/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract TestToken is ERC20 {
  constructor(uint256 initialSupply) public ERC20("Test", "TST") {
    _mint(msg.sender, initialSupply);
  }
}

Vervolgens een heel simpel Airdrop contract gevonden op Redit.
https://www.reddit.com/r/ethdev/comments/7gc5u0/full_airdrop_solidity_code/

Een airdrop is niks anders dan tokens overmaken naar andere adressen, maar door dit in een batch via een contract te doen bespaar je GAS kosten.

contract Airdrop {
  function drop(ERC20 token, address[] calldata recipients,                 uint256[] calldata values) public {
 
    for (uint256 i = 0; i < recipients.length; i++) {
      token.transfer(recipients[i], values[i]);
    }
  }
}

Ik heb 42 test tokens aangemaakt. Een deel daarvan naar het Aidrop contract verstuurd en toen weer een Airdrop gedaan naar mezelf. Dat werkt!

Daarna uiteraard nog het contract aanspreken via C#, dat kan met de Nethereum library.
Er is een mooie online playground: http://playground.nethereum.com/csharp/id/1001


var web3 = new Web3("https://kovan.infura.io/v3/7238211010344719ad14a89db874158c");

var balance = await web3.Eth.GetBalance.SendRequestAsync("0x92B143F46C3F8B4242bA85F800579cdF73882e98");

Comments


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 19-11-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 19-11-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 19-11-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 20-11-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 21-11-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. http://bit.do/fLc9r?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 04-12-2020
???????? ?? ? ????, ????? ???????? ??????, ? ? ????, ????? ???? ????? ????? ?????. https://helloworld.com?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


JgsvTorgo 11-12-2020
looking for secure website to purchase cheap viagra in the united states <a href="https://atviagrmenrx.com/#">free viagra samples canada</a> online overnight viagra


Buy legal anabolic steroids https://myfsk.org/community/account/buy-legal-anabolic-steroids/?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 13-12-2020
Buy legal anabolic steroids https://myfsk.org/community/account/buy-legal-anabolic-steroids/?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


<p><a href="https://f3gxp.page.link/Tbeh"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 20-12-2020
<p><a href="https://f3gxp.page.link/Tbeh"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


<p><a href="https://f3gxp.page.link/Tbeh"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 21-12-2020
<p><a href="https://f3gxp.page.link/Tbeh"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


Everything you can imagine is real. https://helloworld.com ?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98& 20-03-2021
Everything you can imagine is real. https://helloworld.com ?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&


<p><a href="https://inf9.page.link/6RQi"><img src="https://play-lh.googleusercontent.com/X7runKJfUtoRSgA62LcZ7ao4_uQ09unyeW-x9FlNkY_w_v3AHodR2GuE8RO9hu_sxrk" alt="?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&"></a></p> 22-03-2021
<p><a href="https://inf9.page.link/6RQi"><img src="https://play-lh.googleusercontent.com/X7runKJfUtoRSgA62LcZ7ao4_uQ09unyeW-x9FlNkY_w_v3AHodR2GuE8RO9hu_sxrk" alt="?h=010418bf2481348397d03e1024e75b98&"></a></p>


New Comment

Name
E-mail (not published)
Comment
Enter the code shown: